Το Φεστιβάλ

Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο του 1ου Φεστιβάλ Αραβικού Κόσμου Κέρκυρας (1st Corfu Arabian World’s Festival) που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα απο 1-6 Απριλίου 2011. Το Φεστιβάλ υλοποιείται από την ΜΚΟ CulturePolis στο πλαίσιο του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολιτισμός 2007-2013» «Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου — Πολιτιστική Συνάντηση Δύσης-Ανατολής», που έχει ως επικεφαλής εταίρο το Δήμο Santa Severina (Καλαβρία, Ιταλία) και άλλους εταίρους τους Δήμους Crotone (Καλαβρία, Ιταλία) και Puerto Pueblas (Μούρθια, Ισπανία) και το CulturePolis από Ελλάδα.

Περιηγηθείτε στις διάφορες ιστοσελίδες με τους στόχους του Φεστιβάλ, την ταυτότητά του και τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που προτείνονται γαι μικρούς και μεγάλους.

 

  Διεθνής διάσκεψη

«Το ταξίδι: από τον Οδυσσέα του Ομήρου στον Σεβάχ το Θαλασσινό»

Κέρκυρα, 3- 4 Απριλίου 2011
Δημοτικό Θέατρο, Εκθεσιακός Χώρος

International Conference

“The Journey: from Homer’s Odyssey to Sinbad the Sailor”

Corfu, 3-4 April 2011

Municipal Theatre, Exhibition Room

  Δεξίωση υποδοχής συνέδρων

Σαβ 2/4 21.00-Αραβική Σκηνή

Conference participants reception

Sat 2/4 21.00 Arab Tent

  Πρόγραμμα Διάσκεψης Conference Programme
  ΗΜΕΡΑ 1η: Κυριακή 3 Απριλίου 2011 Day 1 : Sunday 3 April 2011
10.00-

10.15

Προσέλευση – Εγγραφές Arrival – Registration
  Έναρκτήρια Συνεδρία Opening Session
10.15-

10.30

Σκιαγράφηση Διάσκεψης
Το έργο «Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ» και οι στόχοι του στη σημερινή συγκυρία
Δρ. Β. Λαοπόδης,
Πρόεδρος  CulturePolis  και Φεστιβάλ
Setting the Scene
The Intercultural festival Project and its objectives in today’s circumstances
Dr. V. Laopodis
President CulturePolis, Chairperson of the Festival
10.30-11.00 Εναρκτήριες ομιλίες-χαιρετισμοί

●      Ιωάννης Ρίγγας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας

●      Άντζελα Γκερέκου, Βουλευτής Κέρκυρας [γραπτός χαιρετισμός]

Opening addresses – Greetings

●      Ioannis Riggas, President of City Council of Corfu

●      Angela Gkerekou, Corfu MPs [writen greeting]

11.00-11.30 Κεντρική Ομιλία:
«Το ταξίδι από τη Δύση στην Ανατολή¨- μια αναθεώρηση

●      Dr. Hassan Badawy

Αν. Καθηγητής Αραβο-Ισλαμικής Ιστορίας, Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειον Παν. Θεσσαλονίκης

●      Δρ Κατερίνα Στενού, Διευθύντρια UNESCO

Διεύθυνση πολιτιστικών πολιτικών και διαπολιτισμικού διαλόγου (γραπτή ομιλία)

Keynote Speech
The Journey from West to East revisited

●      Dr. Hassan Badawy

Ass. Professor Arab-Islamic History, Dept. History of  Archeology, Aristoteles Univ. of Thessaloniki

●      Dr Katerina Stenou, UNESCO, Director

Division of cultural policies and intrecultural dialogue (writen speech)

11.30-12.00 Διάλειμμα

Προβολή βίντεο

Coffee Break

Projection video

  Πρωτοβουλίες Διαπολιτισμικού Διαλόγου
Πρωτοβουλίες Ε.Ε, UNESCO, Anna Lindh Foundation
Intercultural Dialogue Initiatives
Initiatives from EU, UNESCO, Anna Lindh Foundation
12.00-13.00 Συνεδρία Ι: Πρωτοβουλίες για τη Μεσόγειο και τον Αραβικό κόσμο
Η άποψη των Δημάρχων

●      Ms Antonella Parisi, Πολιτιστική Υπεύθυνος Δήμου Santa Severina (IT)

●      Mr Peppino Vallone, Δήμαρχος of Crotone (IT)-(γραπτός χαιρετισμός)

●      Ms. Isabel García, Πολιτιστική Σύμβουλος Δήμου Ρuerto Lumbreras (ES)

Παρεμβάσεις:

Η άποψη μιας νέας ελληνο-αιγύπτιας

●      Κα Εβίνα Δημητριάδου Μπαντάουη, Υποψηφίας Διδάκτορος Αραβολογίας

Η άποψη ενός Άραβα δημοσιογράφου:

●      Mr Chadi F. Ayoubi, Ανταποκριτής Al Jazeera στην Ελλάδα

Aραβικές επαναστάσεις, τι δεν ξέρει καλά η Δύση ;

Συζήτηση με το κοινό

Session I: Initiatives for Mediterranean and the Arab World
Mayors’ views

●      Ms Antonella Parisi, Cultural Assesor,

Municipality of of Santa Severina (IT)

●      Mr Peppino Vallone, Mayor of Crotone (IT) – (writen speech)

●      Ms. Isabel García, Cultural Counselor of Municipality of Puerto Lumbreras (ES)

Interventions:

Views from a young Greek-Egyptian

●      Ms Evina Dimitriadou Badawy, PhD Candidate

Arab Studies

Views from a Arab Journalist:

●      Mr. Chadi F. Ayoubi, Αl Jazeera Reporter in Greece
Arab revolutions, what West does not know  well ?

 

Discussion with the audience

13.15- 15.00 Γεύμα Επισήμων/Ομιλητών, ΠΟΙΑΘ Speakers/Officials Lunch, Yachting Club
  Χώρος: Αραβική Σκηνή Venue : Arab Tent
15:30 – 16.00 Εγκαίνια Αραβικών Αναγνώσεων

●      Κα Πέρσα Κουμούτση, Συγγραφέας, Μεταφράστρια

Inauguration Arab Readings

●      Ms Persa Koumoutsi, Writer, Translator

16.00 – 16.30 Εγκαίνια Αραβικών Παραμυθιών

●      Γιώργος Ευγενικός, Πρόεδρος “Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών”

Inauguration Arab Narrations/Myths

●      Mr. Georgios Engenikos, President “Centre for Dissemination of Myths and Tales”

 

16.45 – 18.00 Συνεδρία ΙΙ: Πρωτοβουλίες για Πολιτιστικές πολιτικές και Έργα

●      Πρωτοβουλίες απο Ε.Ε, UNESCO, Anna Lindh Foundation

Session II: Initiatives for Cultural Policies and

Projects και Συμμετοχή των Πολιτών

●      Initiatives from EU, UNESCO, Anna Lindh Foundation

  Πρόεδρος:

Κα Λίλα Σκαρβέλη, Αντιπρόεδρος CulturePolis, Γεν. Γρ/τέας «Réseau Culturel Européen de Coopération au Développement», Artistes Sans Frontieres

Εισηγητές:

●      Mr Moncef Hajeri, Πρέσβυς της Δημοκρατίας της Τυνησίας στην Ελλάδα

●      Ms Jolien Willmsens, EACEA, Ευρ. Επιτροπή, Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»

●      Κα Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα, Πρόεδρος της ελληνικής εθνικής επιτροπής της Unesco (γραπτή εισήγηση)

●      Δρ Στέφανος Βαλιανάτος, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Συντονσιτής Δικτύου Ιδρύματος Anna Lindh Ελλάδας

Συζήτηση με το κοινό

Chairperson :

Ms Lila Skarveli, Vice President CulturePolis, Sec. Gen Réseau Culturel Européen de Coopération au Développement, Artistes Sans Frontieres

Panelists:

●      Mr Moncef Hajeri, Ambassador of Republic of Tunisia in Greece

●      Ms Jolien Willmsens, EACEA, European

Commission, Culture 2007-2013 programme

●      Ms Maria-Ekaterini Papachristopoulou-Tzitzikosta, President

UNESCO Office for Greece (writen speech)

●      Dr Stefanos Valianatos, Hellenic Culture Institution, Coordinator of Anna Lindh  Foundation Network for Greece

 

Discussion with the audience

18.00 Τελετή βράβευσης Νικητών Διαγωνισμού Αφηγήματος Τέλος 1ης ημέρας διάσκεψης Tale contest Awards Ceremony

End day 1

  2η Ημέρα: Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 Day 2: Monday 4 April 2011
09.00-

09.30

Προσέλευση – Εγγραφές Arrival – Registration
09.30-09.45 Περίληψη πορισμάτων πρώτης ημέρας Summary of day 1 from Chairman
  Συνεδρία ΙΙΙ:
Το πολύπτυχο ταξίδι Δύσης – Ανατολής μέσα απο αφηγήσεις, λοχοτεχνία και τέχνες
Session III:
The multifacet West-East journey through  story

tellers, religion, literature and arts

09.45-

11.00

Ανοικτή συζήτηση : Το ταξίδι μέσα απο την Ιστορία-Λογοτεχνία και Τέχνες
Ο Αραβικός κόσμος στην Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά

●      Παραμύθια και ιστορίες ως μαρτυρίες κοινής πολιτιστικής μνήμης

●      Ερωτόκριτος και Αρετούσα / Qais και Leila: ο μύθος της αγάπης πέρα από σύνορα

●      Τέχνες και χειροτεχνία ως κινητήρια δύναμη για διάλογο και ποικιλότητα

Panel Discussion: The Journey through History-litterature and arts
The Arab world in Greece and Ionian Islands

●      The tales and stories witnessing of a common cultural memory

●      Erotokritos and Aretoussa / Qais and Leila :

the legend of love beyond frontiers

●      Arts and crafts driving force for dialogue and

diversity

  Πρόεδρος:
Dr. Hisham Darwish
Μορφωτικός Ακόλουθος Πρεσβείας Αιγύπτου Διευθυντής Αιγυπτιακού Μορφωτικού Κέντρου
Εισηγητές:

●      Prof. Ahmed Badawy, Dean of the Faculty of Drama, Academy of Arts, Cairo, Egypt

●      Γιώργος Ευγενικός, Πρόεδρος “Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών”, e-mythos

●      Κα Πέρσα Κουμούτση, Συγγραφέας, Μεταφράστρια

Συζήτηση με το κοινό

Chairperson :
Dr. Hisham Darwish
Cultural Attaché Egypt EMbassy
Director of the Egyptian Cultural Center
Panelists:

●      Prof. Ahmed Badawy, Dean of the Faculty of Drama, Academy of Arts, Cairo, Egypt

●      Mr. Georgios Engenikos, President e-mythos

●      Ms Persa Koumoutsi, Writer, Translator

 

 

Discussion with the audience

11.00-

11.15

Διάλειμμα Break
11.15-13.00 Συνεδρία ΙV: Το ταξίδι μέσα από την Επιστήμη

●      Επιστήμες, Γεωμετρική Τέχνη, Μαθηματικά, Αρχιτεκτονική, Μουσική

Πρόεδρος:

Αριστοτέλης Κοτινάς, Μαθηματικός, Πρώην Πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρίας Κέρκυρας

Session IV: The Journey through Science and arts

●      Science, Geometrical Art, Mathematics and Architecture, Music

Chairperson  :

●      Aristotelis Kotinas, Mathematician, Former President of Astronomical Society of Corfu 

  Εισηγητές:

●       Φωτεινή Γραμματικού, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης-Μουσείο Μπενάκη

●      Καθ. Νικόλαος Μαυρίδης, Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Abu Dahbi

●      Μαρία Σάρδη, Ιστορικός της Ισλαμικής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής,”Ταξίδι μέσα από τα υφάσματα”

●      Dr Kaoussar Serhan, Αραβολόγος-Βυζαντινολόγος, “Τα επιστημονικά ταξίδια των μουσουλμάνων στο Βυζάντιο”

 

Συζήτηση με το κοινό

Panelists:

●      Ms Fotini Grammatikou, Museum Islamic Art, Benaki Museum

●      Prof. Nikolaos Mavridis, UAE Univ, Abu Dahbi

●      Maria Sardi, Historian of Islamic Art and Architecture, “Journey through broderies”

●      Dr Kaoussar Serhan, Arabologist-Byzantinologist, “Scientific journeys of Muslims in Byzance”

Discussion with the audience

13.00-14.15 Συνεδρία V:  Το ταξίδι μέσα από το εμπόριο-Τουρισμό-Γαστρονομία

●      Εμπόριο, Πολιτισμός και Τουρισμός ως γεννήτριες εισοδήματος και απασχόλησης

●      Μεσογειακοί πολιτισμοί και η επίπτωση της διατροφής/γαστρονομίας

Session V:

The Journey through Trade-Tourism-Gastronomy

●      Trade, Culture and tourism as generators of income and employment

●      Mediterranean Cultures and the impact of gastronomy/food

  Πρόεδρος : Δρ. Βασίλειος Λαοπόδης

●      Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου (γραπτή ομιλία)

●      Ms Waffa Spyrou, Εκπρόσωπος Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας

●      Giovanni Natalino, Αιγυπτιολόγος

 

 

Συζήτηση με το κοινό

Chairperson : Dr. Vasileios Laopodis

Panelists:

●      Christos Folias, President of Arab-Hellenic Chamber (writen speech)

●      Ms Waffa Spyrou, Representative of Corfu Gastronomy Club

●      Giovanni Natalino, Egyptologist

Discussion with the audience

14.15-14.30 Συμπεράσματα-Τροφή για σκέψη για περαιτέρω συνεργασία Conclusions – Food for thought for further collaboration
14.30 Τέλος Διάσκεψης End of Conference

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s